Nivå Bugt Strandenge

Syd for Nivå Havn og strand åbner landskabet sig i den store lavvandede Nivå Bugt, med strandenge, rørskove, vandhuller og Nive Å. Det smukke naturområde er en vigtig fuglelokation; her gør i tusindvis af fugle året rundt ophold for at tanke op til deres videre rejse mod koldere eller varmere himmelstrøg, eller for at overvintre.

Fredet naturreservat

Oplev den lavvandede Nivå Bugt og de smalle strandenge, som er det eneste område på den danske del af Øresundskysten, hvor vadefugle og andre vandfugle har mulighed for at raste og fouragere. Naturreservatet er en del af en betydningsfuld fuglelokalitet, hvorfra der gennem årene er observeret mere end 200 fuglearter. Ved reservatet findes der en informationstavle og en sti der fører ud til et flot fugletårn.

Området blev fredet i 1950. Siden 2008 har Fugleværnsfonden forvaltet strandengene efter aftale med Fonden Den Hageske Stiftelse, der ejer engene. Den 1. maj 2016 udvidede Fugleværnsfonden med yderligere 9 hektar, da der blev indgået en forpagtningskontrakt med Lyngebækgård, så naturreservatet nu udgør 20 hektar.